Zelf Consulent worden?
De consulenten-opleiding wordt aangeboden als vervolgopleiding op eerdere scholingen. Op deze manier wordt voldaan aan de behoefte van veel deelnemers aan de opleidingen om het zelf geleerde uit- en over te dragen. Hiermee is de NVO/NIP-geaccrediteerde komen te vervallen. Voor informatie of inschrijving, Neem contact op met Teo.
Timmers Ervaringsordening
READER

erkenning als Consulent?

Een van de doelstellingen van Teo is een zo breed en goed mogelijke toepassing van ervaringsordening in alle werksoorten waar het om mensen gaat. Om dat mogelijk te maken worden erkende consulenten ervaringsordening opgeleid. Als Consulent kunt u binnen en buiten uw organisatie ingezet worden als deskundige in de training van collega’s of bij probleemgevallen. Per 2014 wordt de consulentenopleiding aangeboden in aansluiting op een eerdere scholing of traject van TEO.

Consulenten zijn een schakel tussen Teo en begeleiders

Consulenten zijn sleutelfiguren voor organisaties die willen werken vanuit ervaringsordening. Zij kunnen teams begeleiden en oplossingen aandragen in ernstige probleemsituaties. Hiervoor is een uitgebreide kennis van ervaringsordening, de achtergronden en de toepassing nodig. Tijdens de opleiding tot Consulent wordt ingegaan op de wetenschappelijke achtergronden van Ervaringsordening, worden deelnemers uitgebreid getraind in het analyseren van situaties of casussen en het geven van effectieve adviezen voor verbetering.

De opleiding tot Consulent is een uitgebreide en diepgaande cursus voor professionals met een HBO+ of WO achtergrond die Ervaringsordening willen toepassen in hun eigen werk én in de ondersteuning of aansturing van andere professionals, waarbij onder meer dieper wordt ingegaan op de wetenschappelijke achtergronden van Ervaringsordening, communicatief en strategisch handelen, maar ook op technieken en instrumenten voor implementatie, scholing en coaching zoals casusbesprekingen, knelpuntenanalyse etc. De Consulent krijgt een licentie om op te leiden en te ondersteunen volgens de Theorie van Ervaringsordening van Dr. D. Timmers-Huigens®.

Voor informatie over mogelijkheden en kosten kunt u contact opnemen met TEO.