Het past bij jou:
Docent?
Hulpverlener?
Manager?
Zorgverlener?
Opvoeder?
Medemens?
Ervaringsordening past bij jou en stelt je in staat meer gericht te werk te gaan. Wie of wat je ook bent. Dat maakt het zo bijzonder en effectief. Lees meer…
Timmers Ervaringsordening
duim op

Ervaringsordening werkt!

Elk mens schrijft een verhaal. In elke alinea, ja elke zin zijn de vier delen te herkennen. Peers, ouders of professionals spelen ook mee. Het is belangrijk dat die begrijpen op welke manier de vier delen op dit moment bij jou werken. Dat geldt zeker als je met jezelf in de knoop zit of een beperking hebt.  Mensen die werken vanuit ervaringsordening hebben zin!

Altijd praktisch toepasbaar

De toepasbaarheid van Ervaringsordening is in de afgelopen decennia bewezen in de zorg aan mensen met een (verstandelijke) beperking, niet aangeboren hersenletsel, bij opvoedingsvraagstukken en in het (speciaal) onderwijs. Het is een manier van kijken, waardoor je de oplossingen vind die dicht bij jezelf en de ander liggen. Die worden vaak over het hoofd gezien of niet herkend. Aan de hand van de vier vragen kan je mogelijkheden of problemen die cliënten of leerlingen ervaren verklaren en voorspellen. Juist als zij dit niet zelf onder woorden kunnen brengen. De juiste oplossingen worden gevonden, waardoor efficiënter gewerkt wordt. Ervaringsordening vergroot zo het plezier in werk door cliënt én medewerker.

En het is niet alleen toepasbaar in een hulpverleningssituatie: ook als collega’s onder elkaar, in opvoeding of management. Je moet het alleen leren zien en herkennen. Daar kan Teo bij helpen met training, expertise en ondersteuning. Met Ervaringsordening worden geen pasklare antwoorden geboden, maar leer je relevante informatie boven tafel krijgen.