"Die bewoonster was vroeger schooljuf. Nu is ze dement en maakt soms herrie. Omdat dat andere bewoners stoort, ging ze dan naar de gang. Dan werd ze heel onrustig. Voor een juffrouw voelt dat als een straf. Dat hadden wij niet in de gaten.
Nu houden we rekening met de samenhang zoals zij die ervaart en gaat ze naar buiten. Dat geeft haar rust. Ze mag weer zichzelf zijn"
Timmers Ervaringsordening
OUDEREN

Ouderenzorg

Ervaringsordening helpt om de kwaliteit van bestaan voor ouderen te behouden. Ook wanneer de communicatie met de oudere moeilijk wordt, door bijvoorbeeld dementie. In deze tijd neemt de druk op professionals en mantelzorgers in de ouderenzorg toe. De belevingswereld van ouderen wijkt vaak af van die van begeleiders en daarop afstemmen is lastig. Ervaringsordening helpt de verzorgende om beter aan te sluiten bij die belevingswereld en verbetert zo de kwaliteit van de zorg.

Aandacht voor de inhoud

Mensen vragen veel aandacht en verzorging, zeker wanneer sprake is van bijkomende aandoeningen zoals Parkinson of Alzheimer. Medewerkers krijgen vanuit ervaringsordening handvatten om beleving en gedrag van ouderen te duiden en hierop te anticiperen. Ook als de mogelijkheden tot communicatie zeer beperkt zijn ontstaat meer begrip voor elkaar. Door aan te sluiten bij de vier vragen van ervaringsordening kan verklaard worden waarom die dementerende mevrouw gaat gillen als ze even op de gang gezet wordt, zelfs als een begeleider meegaat. Of hoe je kan voorkomen dat een ander zijn eten weer uitspuugt, ook als hij zijn lievelingskostje krijgt.
Aansluiten bij ervaringsordening kost geen extra tijd, methodes of dure hulpmiddelen. Het vraagt een andere benadering, die uitgaat van de behoeften van cliënten én begeleiders. Die benadering is te leren en het leerproces is nog leuk ook. Bestaande methodes worden niet vervangen, maar beter benut.
Niet alleen professionals hebben hier baat bij. Ook mantelzorgers kunnen zich verdiepen in deze benadering, waardoor zij met de professionals samen een team kunnen vormen.