"Je voorkomt veel problemen door je bewust te zijn van kleine dingen. We reden leerlingen in een rolstoel altijd zo maar de klas in. Daar moet ik nu niet meer aan denken. We houden rekening met de veiligheid van het lichaam. Dat momentje stilhouden op de drempel brengt zoveel rust. Daar plukken we de hele dag de vruchten van."
Timmers Ervaringsordening
klas

U doet het al!

Ervaringsordening wordt al volop gebruikt in het onderwijs. In de kleuterklas zie je een zandtafel en dagritmekaarten, en oudere kinderen hebben invloed op het leerproces. Alles afgestemd op het niveau van het kind. Het niveau zegt niet alles. Er speelt meer bij een kind en een goede docent herkent dat. Ervaringsordening helpt dit ‘meer’ beter te begrijpen en te vertalen in uitwisselbare begrippen.

Waarom scholing en expertise?

Ieder kind is uniek en vraagt een eigen benadering. Docenten hanteren vaak een een persoonlijke aanpak, die gebaseerd is op eigen ervaring en ondersteund wordt door de handvatten van de lesmethoden.
Ervaringsordening biedt hier een aanvulling en een begrippenkader voor. Door de vier vragen van ervaringsordening te herkennen en op de juiste manier te beantwoorden kan een hoger rendement gehaald worden uit de (sociale) ontwikkelingsopgaven.
Co-regulatie, het samenspel tussen mens en medemens, speelt een grote rol in de dynamiek van het onderwijs. Teo leert u de kwaliteit hiervan in beeld te brengen en te verbeteren. Gedeeld begrip tussen professionals verbetert de onderlinge communicatie.
Met name in het speciaal basisonderwijs levert de theorie van de ervaringsordening praktische handvatten. Leerlingen in het speciaal onderwijs hebben over het algemeen meer moeite met het hanteren van de werkelijkheid en dominantie treedt daardoor sneller op. Adequaat hierop inspelen helpt probleemgedrag te voorkomen of weg te nemen. Ervaringsordening is geen nieuwe lesmethode, maar een manier van kijken naar wat er gebeurt en hoe daar met bestaande methoden op ingespeeld kan worden. Daardoor wordt het rendement over de gehele breedte verhoogd.