De afgelopen jaren richt TEO zich primair op InCompany opleidingen. Daarmee kan maatwerk gegarandeerd worden. En, niet onbelangrijk, de opleiding kan zo beter geborgd worden binnen de organisatie.
Timmers Ervaringsordening
stappen van implementatie

In company trajecten

Omdat  ervaringsordening leidt tot grondhouding is het vaak zinvol meerdere professionals of teams op te leiden. De opleiding wordt beter toegespitst op de eigen praktijk en het traject wordt een gezamenlijk avontuur dat deelnemers vormt als professional én als mens. Niet vreemd dus dat steeds meer scholen en organisaties Teo naar zich toe halen om hen stapsgewijs te begeleiden in een scholings- en implementatietraject op maat.

De waarde van kennis in huis halen

De laatste jaren is de vraag naar Ervaringsordening als visie voor instellingen en scholen toegenomen. Men zoekt een wetenschappelijk kader voor professioneel handelen, waarbij de kwaliteit van leven centraal staat. Maar ook een kader dat breed genoeg is om de verschillende methodieken binnen de organisatie tot hun recht te laten komen. Ervaringsordening biedt zo’n kader, waarbij een combinatie met andere visies leidt tot een uniek en herkenbaar organisatieprofiel.

De voordelen van een opleidingstraject binnen de organisatie zijn:

  • Met behulp van de deskundigen van Teo kan een combinatie gemaakt en getraind worden van ervaringsordening en andere visies of methodieken, waardoor een uniek profiel voor de organisatie ontstaat;
  • Er kan een grotere groep opgeleid worden. Dit bevorderd het gedeeld begrip. Het effect van ervaringsordening wordt aanzienlijk vergroot wanneer alle medewerkers rondom een groep cliënten of leerlingen vanuit deze visie werken;
  • Doordat de deelnemers uit dezelfde organisatie komen kan de inhoud optimaal aansluiten op de dagelijkse praktijk;
  • De planning en locatie worden afgestemd op de wensen van de organisatie. Dit bespaart tijd en geld.
  • Bij scholingstrajecten gaat Teo een relatie aan van ondersteuning en informatiedeling. Doordat Teo bekend is met de organisatie is het effect van deze ondersteuning groter.