Teo kan modules of gastlessen op maat of thema gebonden verzorgen op MBO, HBO en WO niveau. In samenwerking met de docent van de opleiding en onder supervisie van Dr. Timmers-Huigens. We werken graag met u samen, zodat u met dezelfde of minder inspanning meer resultaat en vreugde kunt halen uit Ervaringsordening. Neem contact op met Teo. Dan begrijpen we elkaar!
Timmers Ervaringsordening
klas

Ervaringsordening als basis

Veel instellingen kennen Ervaringsordening in een module of in het curriculum van de opleiding. De kennis van Dr. Timmers-Huigens is op verschillende manieren verwerkt. Vaak vanuit van het referentie- kader en de kennis van de docent, omdat lesmethoden beperkt beschikbaar waren. Is Ervaringsordening daarbij vertaald naar niveau’s van ontwikkeling, dan loopt de effectiviteit sterk terug. Teo biedt nu betere en uitgebreidere ondersteuning. Gebruik hiervan verbetert uw aanbod!

Ordening in uw opleiding?

Ervaringsordening is dé gereedschapskist voor toekomstige professionals in zorg- en hulpverlening. Het 360-graden beeld van de beleving betekent dat telkens de juiste keuze gemaakt kan worden uit het arsenaal aan methodieken en interventies. Worden de vier vragen op de juiste manier gesteld, dan leveren ze een schat aan informatie op. Probleemgedrag wordt voorkomen, mogelijkheden worden benut en de kwaliteit van leven verbeterd. Kijken naar en duiden van gedrag op basis van ervaringsordening vraagt om een ander bewustzijn. Net als Tika leren de tijd stil te zetten? Ervaringsordening toepassen in de opleiding is leuk én leerzaam tegelijk. Niet alleen met betrekking tot ouderen, kinderen of mensen met een beperking, ook voor docenten en studenten zelf!

Wilt u Ervaringsordening (beter) integreren in uw opleiding, vraag dan de deskundigen van Teo om ondersteuning:
– Teo kan u de weg wijzen naar juiste (studie)boeken en documentatie;
– Teo kan u helpen in of door het ontwikkelen van lesmateriaal, documentatie en oefeningen;
– Trainers van teo verzorgen op basis van actuele kennis van het werkveld gastlessen;
– Teo voorziet in volledige modules Ervaringsordening inclusief lessencyclus, materiaal, toetsing en gastdocent;