Teo Blitz is ook een blik naar binnen!

'Het leuke van ervaringsordening is dat het niet alleen gaat over de clienten, maar ook over jezelf!'

[opmerking tijdens training in ervaringsordening]
Timmers Ervaringsordening
TEO BLITZ

Teo Blitz!

De leukste manier om ervaringsordening te leren kennen en begrijpen is de Teo Blitz. Dit is een uniek op maat aanbod: In een dag of een paar uur leveren de deskundigen van Teo op locatie een scherpe analyse met praktische adviezen of een bijzondere activiteit waarmee de waarde van ervaringsordening in een klap zichtbaar is.

Kortdurend, energiek en waardevol

Uitgangspunt voor een blitz-interventie is een specifiek omschreven situatie (team, probleemgeval, moment in de organisatieontwikkeling, etc.). Teo  maakt een analyse van deze situatie, in de vorm van een overleg met de opdrachtgever of een dag(deel) participerende observatie. Er worden tenminste 3 bruikbare adviezen of interventiemogelijkheden geformuleerd en onderbouwd. Door de opdrachtgever of het team wordt een keuze gemaakt welke interventies worden uitgevoerd. Daar kan samen met het team, eventueel onder coaching van Teo, mee aan de slag gegaan worden.

Zo wordt het resultaat direct zicht-  èn uitvoerbaar voor medewerkers. Dit is een groot verschil tussen Teo Blitz en een ‘gewone’  studiedag. Het is altijd dichtbij, gaat over vandaag en morgen en is uit te voeren op een pagmatische manier. Natuurlijk zijn het effect en resultaat pas na een tijdje echt goed te beoordelen. Ook hierin gaat Teo, vanuit de Blitz, een duurzame relatie met u aan. Tijdens een opvolgings- of terugkomgesprek wordt de voortgang geëvalueerd en het effect getoetst.

Teo Blitz:

  • Eenmalige activiteit of interventie;
  • Gegarandeerd tenminste drie waardevolle adviezen;
  • Een bijzondere benadering op basis van de inzichten van Dr. D. Timmers-Huigens;
  • Verrassend en verfrissend, een bijzondere belevenis.

 

Maak een afspraak met Teo voor vrijblijvend gesprek of een offerte.