'Met Teo kunnen we echt een verschil maken. Ik heb al zo vaak gemerkt dat het het toepassen van de theorie van Ervaringsordening vreugde brengt in levens. Daar gaat het om. Voor mij de reden te zorgen dat het overgedragen kan worden op anderen. Dat doen we met Teo! [Merlijn Timmers, 2011]
Timmers Ervaringsordening
wie is teo

Timmers Ervaringsordening C.V. (Teo)

Teo werd in 2010 opgericht als kennis- en expertisecentrum voor ervaringsordening. Niet alleen om tegemoet te komen aan de steeds groeiende vraag naar het begeleiden van trajecten waarbij ervaringsordening in organisaties wordt toegepast. Ook om de kennis over ervaringsordening te borgen en laten groeien, dicht bij de bron en waakzaam op de kwaliteit ervan. Want de theorie is simpel, toepassen ervan vraagt gedegen kennis en inzet.

Familiebedrijf

Dr. D. Timmers-Huigens heeft de theorie van de ervaringsordening ontwikkeld. Zij is als kennis- en ervaringsbron onmisbaar voor het werk van Teo. Hoewel ze geen formele verantwoordelijkheid draagt voor het bedrijf, is haar betrokkenheid bij de missie van Teo groot. Logisch, het is haar levenswerk dat in Teo door haar zoons voortgezet wordt.
Levien Timmers is leidinggevende van Teo en actief als trainer en expert. Hij werkt in Teo samen met Merlijn Timmers, die werkzaam is als trainer en de trainings-methodieken ontwikkelt.
Als zoons van de grondlegger van ervaringsordening zijn Levien en Merlijn van jongs af aan bekend met ervaringsordening en de bijzondere resultaten die het werken met ervaringsordening kenmerken. Toch zijn ze niet meteen in moeders voetsporen getreden, maar hebben ze eerst op uiteenlopende vlakken gestudeerd en gewerkt. Zo studeerde Levien  pedagogiek aan de Universiteit van Leiden en heeft hij onder meer  ervaring opgedaan in de jeugdhulpverlening. Merlijn is afgestudeerd cultureel werker en heeft veel ervaring met het geven van trainingen en workshops. Dr. Timmers-Huigens en Dagmar Timmers worden ingehuurd als freelance-docenten en experts.
Al die bijzondere kennis en ervaring komt nu samen in Teo: kennis- en expertisecentrum voor Ervaringsordening.
Download hier de algemene voorwaarden van Teo.