'Met Teo kunnen we echt een verschil maken. Ik heb al zo vaak gemerkt dat het het toepassen van de theorie van Ervaringsordening vreugde brengt in levens. Daar gaat het om. Voor mij de reden te zorgen dat het overgedragen kan worden op anderen. Dat doen we met Teo! [Merlijn Timmers, 2011]
Timmers Ervaringsordening
wie is teo

Timmers Ervaringsordening C.V. (Teo)

Teo werd in 2010 opgericht als kennis- en expertisecentrum voor ervaringsordening en wordt vormgegeven door de broers Merlijn en Levien Timmers. Niet alleen om tegemoet te komen aan de steeds groeiende vraag naar het begeleiden van trajecten waarbij ervaringsordening in organisaties wordt toegepast. Ook om de kennis over ervaringsordening te borgen en laten groeien, dicht bij de bron en waakzaam op de kwaliteit ervan. Want de theorie is simpel, toepassen ervan vraagt gedegen kennis en inzet.

Familiebedrijf

Dr. D. Timmers-Huigens heeft de theorie van de ervaringsordening ontwikkeld. Zij is als kennis- en ervaringsbron onmisbaar voor het werk van Teo. Hoewel ze geen formele verantwoordelijkheid draagt voor het bedrijf, is haar betrokkenheid bij de missie van Teo groot. Logisch, het is haar levenswerk dat in Teo door haar zoons voortgezet wordt.

Als zoons van de grondlegger van ervaringsordening zijn Merlijn en Levien van jongs af aan bekend met ervaringsordening en de bijzondere resultaten die het werken met ervaringsordening kenmerken. Toch zijn ze niet meteen in moeders voetsporen getreden, maar hebben ze eerst op uiteenlopende vlakken gestudeerd en gewerkt. Zo studeerde Levien  pedagogiek aan de Universiteit van Leiden en heeft hij onder meer  ervaring opgedaan in het onderwijs en de jeugdhulpverlening en is hij nu werkzaam als beleidsadviseur bij de gemeente Roosendaal. Merlijn is afgestudeerd cultureel werker , naast TEO werkzaam als beleidsadviseur bij de gemeente Hardinxveld-Giessendam en heeft veel ervaring met het ontwikkelen en geven van coaching, trainingen en workshops. Dr. Timmers-Huigens wordt nog regelmatig ingehuurd als freelance-docent, coach en expert.
Al die bijzondere kennis en ervaring komt samen in Teo: kennis- en expertisecentrum voor Ervaringsordening.
Download hier de algemene voorwaarden van Teo.