Timmers Ervaringsordening
merlijn

M.I. Timmers, consulent/trainer

Merlijn Timmers is met broer Levien de drijvende kracht achter Teo. Ook Merlijn was al in een vroeg stadium betrokken bij ervaringsordening. De praktische vertaling van ervaringsordening naar hulpverlening die hij maakte voor zijn scriptie is later verder uitgewerkt in het boek Meer dan Luisteren. Hij heeft dan ook een uitgesproken ambitie met ervaringsordening: Een basishouding voor zoveel mogelijk mensen.

Medemens zijn is ook een kunst…

In de afgelopen jaren heeft Merlijn op diverse gebied ervaring opgedaan in het werken met groepen en het geven van les of workshops. Hierdoor heeft hij een brede kennis van didactische werkvormen en groepsprocessen. Dit combineert hij met een praktisch inzicht in ervaringsordening.  Merlijn wordt gedreven door een passie voor de medemens. Hij is tevens werkzaam voor het Centrum voor ontwikkelingssamenwerking (COS Gelderland) en als illustrator en ontwerper bij Creatieburo Konijnen Kunnen Springen dat tekeningen maakt als illustratie voor boeken, korte tekenfilms, en strips nog veel meer (Hij illustreerde het boek Ervaringsordening). Hij schreef zijn eindscriptie voor de HBO Culturele en maatschappelijke vorming met nadruk op de theorie van Ervaringsordening.

Als  beleidsmedewerker internationale samenwerking ontwikkelde en begeleide hij bewustwordingsprojecten voor jongeren op middelbare scholen; hij ondersteunde bedrijven en anderen die zich zelfstandig wilden bezighouden met ontwikkelingsprojecten & duurzaamheid,  ook op het gebied van fondswerving;  hij begeleide de werkgroep van de stedenband Dordrecht met de stad Bamenda in Kameroen; etc. Voor al deze taken wordt sterk een beroep gedaan op zijn creatieve vermogen.