Begrippenkader
Binnen de ervaringsordening staan een aantal begrippen zoals coregulatie en gedeeld begrip centraal. Het is belangrijk te weten wat er precies met die (en andere veel gebruikt begrippen wordt bedoeld. TEO heeft daarom een eigen ‘woordenboek’: check hier ons ‘begrippenkader’!
Timmers Ervaringsordening
BOEK VREUGDE BELEVEN

Theorie met ervaring!

De theorie van ervaringsordening is al meer dan 40 jaar oud. In die tijd is er een gezonde dosis ervaring mee opgedaan. Die ervaring is niet alleen gebruikt om de theorie verder uit te werken, maar biedt vooral steeds meer handvatten voor de praktische toepassing ervan in tal van vakgebieden. Daarnaast is ook de theoretische en wetenschappelijke onderbouwing steeds verder gegroeid, en worden steeds meer koppelingen gemaakt met uiteenlopende methodieken en theoretische kaders.

Wetenschappelijke en theoretische kaders

De theorie van Ervaringsordening ligt dicht bij de praktijk van alledag en de common sense. Het zien van de mogelijkheden en het beschrijven van de processen kreeg vorm op basis van de hermeneutische wetenschap. Sinds de jaren ‘ 80 bleken nieuwe wetenschappelijke inzichten ervaringsordening te ondersteunen. In 1997 is Dr. Timmers-Huigens dan ook gepromoveerd op het wetenschappelijk onderbouwen van haar Theorie. De basis van ervaringsordening ligt bij de vraag waarom mensen zelf vorm geven aan hun bestaan. Antwoorden op deze vraag worden onder meer geboden door de epigenetische psychologie. De onderzoeken van Alain Fogel en van Sylvia Nossent laten zien dat de mens van begin af aan is ingesteld op het samen met de ander scheppen van orde én verandering in de werkelijkheid. De Folk Psychology en Theory of Mind geven hier onderbouwing voor.  De Chaostheorie laat zien dat de ontwikkeling van de mens niet bestaat uit stapsgewijze groei  is, maar een onregelmatig proces van gebruik en waardering van mogelijkheden.  Dit proces wordt gestuurd door ervaringsordening. De wetenschappelijke onderbouwing van Ervaringsordening  (de thesis van Dr. Timmers-Huigens) is te downloaden via deze website of via de Rijksuniversiteit Groningen.