Toolboxtrainingen worden gepland in overleg met de deelnemers. Graag kijken we samen met u op welke wijze de tools van Ervaringsordening een plek kunnen krijgen binnen uw werk en/of organisatie.
Timmers Ervaringsordening
TEO TOOLBOX

Toolbox training

Elke professional maakt gebruik van zijn of haar eigen toolbox van methodieken en inzichten. Deze toolbox wordt gedurende de hele loopbaan gevuld, waardoor in de loop der tijd een unieke mix ontstaat die optimaal past bij de werkwijze van u als professional. Sommige van deze tools gaan een leven lang mee. Voor veel mensen is kennis van ervaringsordening zo’n duurzame tool. Vul uw eigen toolbox aan met de korte trainingen van Teo. 

In twee dagen duurzame handvatten

Ervaringsordening in zich(t): Kleine oorzaken hebben vaak grote gevolgen. Kijken naar ervaringsordening vraagt dus om scherp en adequaat observeren en rapporteren. Heeft u dat in zich(t)? De bejegeningswijzer geeft u handvatten voor handelen.

Klasse-management: Op basis van ervaringsordening inzicht krijgen en behouden in gedrag van leerlingen en handvatten krijgen daar als docent optimaal op in te spelen;

Opvoed-kundig communiceren: Hoe zorg je dat je met ouders, verzorgers en andere partners uit het natuurlijk netwerk komt tot gedeeld begrip?

(Be)grip voor leidinggevenden: Leidinggeven gaat beter met kennis van ervaringsordening. Sturen op basis van gedeeld begrip verhoogt het werkplezier en efficiency van zowel de leidinggevende als de teamleden.