Meer weten?
Is men tevreden? Evaluaties zijn voor Teo een belangrijke bron van feedback. Bekijk de evaluaties van de opleidingen:
Voorjaar 2012
Voorjaar 2013
Najaar 2013
Toolbox 2013
Consulentendag

Zelf deelnemen? Check de agenda voor data of Neem contact op met Teo voor een traject op maat voor uw organisatie!
poppetje 2
TRAINING 2

TEO traint

Verrijk je kennis met een opleiding Ervaringsordening. De afgelopen jaren heeft TEO zich toegelegd op het verzorgen van InCompany opleidingen.  Er zijn verschillende niveaus. De basis wordt gelegd in een TEO Toolbox Training. Maar ook een volledige Opleiding Ervaringsordening of een Opleiding Consulent behoren tot de mogelijkheden. De opleidingen zijn inspirerend, verfrissend en geven nieuwe inzichten en energie.

Onderwijs door Teo: Kennis, Attitude, Analyse en Handelen.

Er zijn verschillende manieren waarop mensen ervaringsordening (hebben) leren kennen. Een lezing, workshop, boek of door eerdere cursus met daarin ervaringsordening. Met een opleiding Ervaringsordening wordt deze  uitgebreid en aangevuld, zodat u de essentie echt beheerst. Ervaringsordening wordt een basishouding. De attitude wordt gevormd door gesprekken over situaties, begrippen en theoretische achtergrond. Daarnaast wordt u uitgedaagd en getest in oefeningen en situaties.
Als de kennis, begrippen en inzicht voldoende getraind zijn worden (video)casussen geanalyseerd. Bijzonder is dat Teo het meenemen van eigen materiaal stimuleert en in een aantal trajecten als voorwaarde stelt.
Ervaringsordening vraagt om handelen. Hiervoor worden instrumenten [TEO Tools] aangereikt, maar het belangrijkste instrument blijft u zelf. Handelen met begrip voor ervaringsordening betekent veiligheid bieden, betrouwbaar zijn, gedeeld begrip tot stand brengen en de ander in zijn of haar waarde laten. Professioneel handelen betekent dat u dit kunt onderbouwen en uitdragen.

Coaching & Begeleiding

Opleiden is de eerste stap. De uitdaging is het geleerde in de praktijk brengen. Als werkdruk, routine en verwachtingspatronen een rol spelen. Daar is TEO zich van bewust. Door binnen de opleiding een nadrukkelijke koppeling te maken met de eigen praktijk, maar ook door coaching en begeleiding ná opleiden; TEO is beschikbaar en denkt en werkt mee.