Meer weten?
Is men tevreden? Evaluaties zijn voor Teo een belangrijke bron van feedback. Bekijk de evaluaties van de opleidingen:
Voorjaar 2012
Voorjaar 2013
Najaar 2013
Toolbox 2013
Consulentendag

Zelf deelnemen? Check de agenda voor data of Neem contact op met Teo voor een traject op maat voor uw organisatie!
poppetje 2
TRAINING 2

Training en cursus

Verrijk je kennis met een opleiding! De Teo Toolbox biedt tweedaagse trainingen die u op praktische wijze leert ervaringsordening specifiek toe te passen.  De vijfdaagse opleiding ervaringsordening is voor elke  professional zinvol. De opleiding is inspirerend, verfrissend, geeft nieuwe inzichten en energie.
Gedragskundige of opleider? Dan is de NVO/NIP geaccrediteerde Consulentenopleiding interessant. Consulenten zijn getraind in het oplossen van problemen en overdragen van kennis.

Onderwijs door Teo: Kennis, Attitude, Analyse en Handelen.

Er zijn verschillende manieren waarop mensen ervaringsordening (hebben) leren kennen. Een lezing, workshop, boek of door eerdere cursus met daarin ervaringsordening. Deze kennis wordt uitgebreid en aangevuld, zodat u de essentie echt beheerst. Ervaringsordening wordt een basishouding. De attitude wordt gevormd door gesprekken over situaties, begrippen en theoretische achtergrond. Daarnaast wordt u uitgedaagd en getest in oefeningen en situaties.
Als de kennis, begrippen en inzicht voldoende getraind zijn worden (video)casussen geanalyseerd. Bijzonder is dat Teo het meenemen van eigen materiaal stimuleert en in een aantal trajecten als voorwaarde stelt.
Ervaringsordening vraagt om handelen. Hiervoor worden instrumenten aangereikt, maar het belangrijkste instrument blijft u zelf. Handelen met begrip voor ervaringsordening betekent veiligheid bieden, betrouwbaar zijn, gedeeld begrip tot stand brengen en de ander in zijn of haar waarde laten. Professioneel handelen betekent dat u dit kunt onderbouwen en uitdragen.

In aansluiting op de opleidingen is een uitgebreid aanbod van Service en Ondersteuning mogelijk. Teo is een CRKBO-erkende onderwijsinstelling. Inschrijven voor een opleiding kan door het formulier te downloaden.